Цивилни полицаи до децата в първия учебен ден

ОДМВР – Пловдив с мерки за сигурност на децата през новата учебна година

Редица дейности са планирани и изпълнени до настоящия момент от служители на пловдивската дирекция на МВР във връзка с гарантиране живота и здравето на учениците и техните родители и близки преди и по време на откриване на учебната 2018/2019 година.

– Проведени са 77 работни срещи с директорите на училища и детски градини на обслужваната територия за съгласуване на съвместните действия по обезпечаването на обществения ред и сигурността в техните райони. Обсъдени са възможностите за прилагане на допълнителни мерки за физическа защита, начините на охрана, пропускателния режим, недопускането на престъпни посегателства.

– Проведени са 23 работни срещи с ръководствата на охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в училища и детски градини. Обърнато е вниманието на служителите да следят за лица със съмнително поведение в и около обектите, като е уточнен начинът на действие при получаване на сигнали за противообществени прояви.

– Продължава охранителното обследване на сградите на училищата и детски градини, като при констатиране на пропуски се изготвят разпоредителни писма съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

По време на тържествата за първия учебен ден на 17 септември обезпечаването на сигурността в училищата и зоните около тях ще се осъществява от униформени и цивилни полицаи от съответните районни управления.

– През цялата година ще се извършват проверки на питейните и увеселителни заведения, при които стриктно ще се следи за спазването на Закона за закрила на детето, включващо недопускането на непълнолетни и малолетни на такива места след 22 часа без придружители, както и незаконната продажба на тютюневи изделия и алкохол на подрастващите.

1 2

Подобни статии

Top