Турското консулство организира концерт и изложба в Баня Старинна

Изложбата има за цел да запознае любителите на изкуството в Българияс анадолските цивилизации и по-конкретно с археологически комплекс „Гьобеклитепе“.

Изложбата „Анадолските цивилизации, следи от Гьобеклитепе“

съдържа  творби от живопис, скулптура и керамика  на 23-ма  художници от Турция пресъздаващи полъхът на Гьобеклитепе.

В знак на турско-българско приятелство като гост-художник със свои творби в изложбата ще участва и българският художник Петър Мичев.

Изложбата може да бъде посетена от всички любители на изкуството на 16 ноември 2019 г. от 16:00 часа в Баня старинна.

1 2

Top