Учат младежи от центровете от семеен тип да се реализират успешно в живота по проект „Да изпълним (не)възможните мечти”

В проекта са включени 25 деца и младежи над 14 години

В търсене на възможности за повишаване експертизата на специалистите, работещи с деца и гарантиране качеството на грижа в центровете от семеен тип, Община Пловдив реализира проект „Да изпълним (не)възможните мечти” в качеството си на партньор на „Ноу-хау център за алтернативна грижа“ към Нов български университет с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

 „Как да вярваш и да мечтаеш, когато не си имал шанса да израснеш в своето собствено семейство?“ – пред това предизвикателство се изправиха специалистите от екипите на Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания през последните 12 месеца.

В рамките на проекта са обучени над 15 специалисти от услугите в качеството им на лични наставници и четирима специалисти от подкрепяща мрежа – Дирекция „Социално подпомагане“, Община Пловдив и Агенция по заетостта, които да приложат специално разработена методика за работа с младежи, на които им предстои напускане на резидентна грижа и самостоятелен живот.

Акцент в методологията е развитие на умения у специалистите, които да стимулират децата да мечтаят и да си създават реалистичен план, по който мечтите им да се изпълняват.

Екипът от представители на подкрепящата мрежа работи системно и последователно с младежите, за да станат институциите, които представляват разпознаваеми за тях и те без притеснение да ги посещават и търсят експертна подкрепа.

В проекта са включени 25 деца и младежи над 14 години от резидентните услуги към КСУДС – Пловдив, КСУ „Олга Скобелева“, КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ и КСУ „Княгиня Мария Луиза“.

През целия период с тях се работи последователно от страна на личните наставници като младежите са стимулирани да мечтаят за това какво искат да постигнат в живота си, как да го постигнат, от какво се нуждаят. И най-важното –  да вярват в своите възможности и в това, че от техните активни действия зависи резултатът.

И той не закъсня – един от младежите завърши образованието си през 2019 година и вече има планове за бъдещето, трима бяха записани в професионални курсове, а други започнаха почасова работа с посредничеството на подкрепящата мрежа.

1 2

Подобни статии

Top