Учат младежи от центровете от семеен тип да се реализират успешно в живота по проект „Да изпълним (не)възможните мечти”

Младежите развиха множество умения за справяне с личните си страхове и притеснения, когато трябва да посетят непознато място и да се срещнат с бъдещи работодатели, както и да се изразяват и комуникират по подходящ начин. За някои това се оказа нелека задача, но работата продължава.

В процеса на изпълнение на проекта, екипът и децата са подкрепяни от супервайзор, обучител и местен координатор, специално обучени за целта. В резултат на реализирания проект са изведени и някои насоки за подобряване на работата и създаване на реална възможност за устойчивост.

В два от центровете за работа с деца и младежи – ЦСРИ и ЦОП са разработени пакети от услуги за подкрепа на процеса на напускане на резидентната услуга, а от страна на Община Пловдив са разкрити и предстоят да се разкриват услуги за временно настаняване на пълнолетни лица след напускане на резидентната грижа.

Заедно с настаняването, младежите ще ползват и експертна подкрепа, като крайната цел е да постигнат независим живот в общността, да намерят и да се задържат трайно на работни места, да създадат устойчиви семейни връзки и да се положат усилия за прекратяване на негативната тенденция, при която няколко поколения деца да израстват в социални институции, поради невъзможност на родителите да се справят със своите отговорности като такива.

1 2

Подобни статии

Top