Ученици бяха мениджъри за ден в НАП и EVN

Шест млади мениджъри посетиха териториалната дирекция на НАП Пловдив,

като част от инициативата „Мениджър за един ден“ на „Джуниър Ачийвмънт България“. Заместник -директорът на приходната агенция в града, Иван Видов посрещна Петя Бобчева от Националната търговска гимназия Пловдив, Росица Ставрева от СУ „Хр. Г. Данов“, Таня Кехайова от ОМГ „акад. Кирил Попов“, Петър Борисов от ЕГ „Пловдив“, Снежанка Трендафилова от СУ „Черноризец Храбър“ и студентката от УНСС Габриела Проданова.

Иван Видов запозна младежите със структурата на НАП и дейностите, които се извършват. Той ги въведе, не само в ежедневните си задължения, но и обсъди с тях специфичните и необходими качества за превръщането им в успешни лидери.

Амбициозните млади мениджъри посетиха дирекция „Събиране“  и се запознаха със способите, с които държавата разполага за събирането на невнесените в срок данъци, осигурителни вноски или други публични задължения, администрирани от Агенцията. Те наблюдаваха и дейностите по обслужване на клиентите, приемането и  обработката на видовете декларации.

На всеки  от младежите  бе издаден Персонален идентификационен код /ПИК/, с който могат  да  ползват  електронните услуги, предоставяни от НАП. След това „мениджърите за един ден“ получиха своите сертификати за участие в инициативата, а някои от тях сериозно се замислиха за бъдеща кариера в приходната администрация.

1 2

Подобни статии

Top