Ученици научиха от топ прокурор за опасностите в интернет

Районният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев изнесе открит урок пред седмокласници за опасностите в интернет и трафика на хора

Районният прокурор на гр. Пловдив Чавдар Грошев изнесе днес открит урок пред седмокласниците от Основно училище „Петър Берон“ в гр. Пловдив. Теми на урока бяха опасностите в интернет, трафика на хора и престъпленията, свързани с държането и разпространението на наркотични вещества.

Чавдар Грошев гостува на учениците по покана на ръководството на учебното заведение и във връзка с проявите на прокуратурата по повод 140 години от приемането на Търновската конституция.

Срещата на районния прокурор с учениците премина под формата на дискусия в часа на класния ръководител. Седмокласниците се интересуваха дали малолетните и непълнолетните носят наказателна отговорност,  къде да се обадят, ако станат жертва или свидетели на престъпление и за професията на прокурора. Чавдар Грошев отговори на всички техни въпроси, като им пожела да бъдат достойни граждани и да полагат усилия за овладяване на учебния материал.

Top