Ученици от Пловдив ще дебатират за борбата с наркотичните вещества

Във връзка с изпълнение на общинската политика в областта на наркоманиите за 2018г., Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ с Превантивно-информационен център /ПИЦ/ – Пловдив, организират кръгла маса под надслов „Един живот – един избор!”. Тя ще се проведе  от 14.00ч. в заседателната зала на Община Пловдив.

В дискусията ще вземат участие 10 отбора от ученици гимназиален курс в  Пловдив,  младежи от БЧК – Пловдив и доброволци към общинската структура, които ще имат възможност да изложат своята гражданска позиция по поставена от Общински съвет по наркотични вещества (разпределена чрез жребий, без състезателен елемент).

Всеки отбор ще се състои от 2-ма представители, които трябва да подготвят своята устна или мултимедийна презентация по поставената тема.

Регламентът, по който ще протече кръглата маса за съответния отбор е следният:

1.     Устна/мултимедийна презентация по темата – до 5 минути;

2.     Време за въпроси от публиката или изразяване на своя позиция по презентираната тема от останалите участници в кръглата маса – 2 минути;

Идеята е кръглата маса да получи широк обществен отзвук по поставените теми, както и да обедини младите хора в каузата на Общински съвет по наркотични вещества с Превантивно-информационен център – Пловдив – борбата с наркотичните вещества.

Всеки отбор може да покани свои представители, които да се включат за подкрепа в публиката. След приключване на презентациите, на участниците ще бъдат връчени награди от председателя на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив.

 

Подобни статии

Top