Ученици от Раковски ще пътуват до Хърватска и Турция

ОУ „Христо Смирненски“ в Раковски започва нов проект по програма „Еразъм +“ КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Името на проекта „Feel The Four Seasons Beyond the Walls“ само по себе си говори за неговите цели – да даде възможност на учениците да изследват света извън класната стая.

Училище в Раковски ще обучава деца от чужбина

Учителите ще повишат своите умения за преподаване чрез включване на различни дейности в учебния процес, основани на учене извън класната стая.
Партньори по проекта са Гърция, Турция, Франция, Испания, Италия и Хърватска.

Учителите от Раковски Нина Недева – директор на училището, Деяна Пейкова и Татяна Николова вече взеха участие в първата транснационална среща по проекта в град Волос, Гърция, съобщават във фейсбук страницата си от училището в Раковски. Там бяха определени дейностите за първата година, както и отговорниците и крайните срокове. 

Предвижда се да бъдат проведени седем познавателни екскурзии за учениците през първата година на проекта, в които те да изследват растителния и животинския свят, да описват промените в природата, да обогатят своите познания за света извън училище.

Освен това са предвидени мобилности на ученици в Хърватска и Турция, където ще имат възможност да видят училищата на партньорите по проекта.

Периодът на изпълнение на дейностите по проекта е две години, финансиран е от Център за развитие на човешките ресурси, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на ЕС в размер на 21 320 евро.

Подобни статии

Top