Ученици от Търговската изкараха производствена практика в Апелативния съд в Пловдив - DC news

Ученици от Търговската изкараха производствена практика в Апелативния съд в Пловдив

Единадесетокласниците получиха днес служебните си бележки от заместник-председателите на съда

Заместник-председателите на Апелативен съд – Пловдив Галина Арнаудова и Михаела Буюклиева връчиха на ученици от 11 „б“ клас, специалност „Съдебна администрация“ в Национална търговска гимназия – Пловдив, служебни бележки,  удостоверяващи успешното приключване на производствената им практика в Апелативен съд – Пловдив. Обучението на бъдещите съдебни служители сe проведе по силата на сключено през 2018 година споразумение между съда и Националната търговска гимназия, където през същата година, за първи път бе създадена специалност „Съдебна администрация“, съобщиха от пресслужбата на съда.

Практиката се проведе в продължение на две седмици. Съгласно предварително утвърдена програма, практиката включваше обучение в регистратурата и деловодствата на съда, както и присъствие на открити съдебни заседания. Научиха каква е структурата и функциите на съдилищата, какво е съдопроизводство и какви са основните правила и принципи за защита на личните данни. Наблюдаваха как се извършва регистрация на документите и деловодната обработка на входящите и изходящи документи. Учениците се запознаха с подготовката за архивиране на делата. Те научиха основните правила при взаимоотношенията с граждани, институции и органите на съдебната власт. Запознаха се с работата на пресаташето, как се изготвя информация за медиите и публикуването й на интернет страницата и в социалната мрежа Фейсбук на Апелативен съд – Пловдив.

„Надявам се това, което сте видели по време на вашата практика, да ви е дало по-реален поглед върху работата на съда“, каза съдия Галина Арнаудова. Съдия Михаела Буюклиева поздрави учениците и им пожела успех във всички начинания.

Подобни статии

Top