Учениците в Асеновград ще могат да учат в музеи и читалища

Часовете са по съвместен проект на МОН и Министерство на културата

Асеновградските ученици ще могат да провеждат учебни занятия в музеи и други културни средища в Асеновград и страната. Часовете са част от Споразумението за сътрудничество между Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, което бе подписано това лято от просветния и културен министри – Красимир Вълчев и Боил Банов.

Целта е децата да опознаят историята и природните науки на място, тъй като в музеите ще могат да се срещат със специалисти и изследователи в различни области на историята и природните науки.

Провеждането на часове в музеите допълнително би помогнало за предизвикване на интереса на учениците и към учебното съдържание, и към науките, мотивират реализирането на идеята си от просветното министерство. А партньорството между музеите и училищата ще е ценно за възпитанието в родолюбие, национална идентичност и отговорно отношение на учениците към паметниците на културата, смятат от културното министерство.

Ето къде може да се провеждат такива часове в Асеновград

В Асеновград такива часове могат да се провеждат в Градската библиотека „Паисий Хилендарски”, Историческия музей, Палеонтологичния музей, бази на местни спортни клубове, читалища и др. Занимания може да се организират в няколко тематични направления, като дигитална креативност, природни науки, математика, технологии, изкуства и култура, гражданско или екологично образование, здравословен начин на живот, спорт. Така подрастващите ще може да се ориентират и професионално. Освен това се насърчава и иновативното мислене на децата.

1 2

Подобни статии

Top