Училище в Раковски ще обучава деца от чужбина

ОУ „Христо Смирненски“ в Раковски започва работа по нов иновативен проект

Целта на проекта е да повиши ключовите компетентности на учениците в съвременното мултикултурно общество. В рамките на дейностите ще се разработи методология, основана на основни философски умения, основани на запитването и създаване на мислещи техники.

Това ще допринесе за развитие на критическото мислене, което ще развие способността на децата да научават повече за света около тях.

В рамките на проекта освен обучения на учители се предвиждат и обмяна на опит за ученици в училището във Великобритания.

През 2019 година, в периода от 2 до 8 юни ОУ „Христо Смирненски“ ще приеме деца от Швеция, Великобритания и Румъния.

През декември тази година в Модена, във Fondazione San Carlo, ще се проведе обучение на учители от изтъкнат професор по философия, които след това ще обучат и останалите колеги в училище.

Проектът е по програма „Еразъм +“ , Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за иновации на тема „Children As Philosophers“.

Координатор на проекта e водеща образователна организация във Великобритания – Language Education and Partnership, управлявана от експерти с опит в международните програми за обучения на учители.  Партньори ще бъдат училища от Великобритания, Швеция, Румъния и две образователни институции от Италия и Германия, както и Община Модена в Италия.

Първата среща по проекта се проведе в град Уолсол, Англия от 2 до 10 октомври, където в рамките на два дни координаторите на проекта от партньорските организации планираха цялостното изпълнение на проекта, уточниха се бъдещите мобилности, разпределиха срокове и отговорности.

От българска страна координатор на проекта е Деяна Пейкова, която по време на мобилността представи училището в Раковски и начина на организация на учебния процес.

Подобни статии

Top