Училището – арена на насилие, според младите хора в Асеновград

Училището е мястото,

където децата срещат най-много случаи на агресивно поведение. 53 % от учениците в Асеновград  разпознават бутането, блъскането, сбиването и побоя като физически тормоз. 40 на сто пък смятат подигравките, заплахите и личните обиди за форма на  вербална агресия.

Данните са от анкета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В изследването са участвали 206 деца на възраст между 14 до 18 години от всички училища в Асеновград.

Самите ученици признават, че темата за насилието ги тревожи и в училище не се чувстват достатъчно сигурни и защитени. В същото време 80 % от анкетираните казват, че не са ставали обект на агресия. Децата споделят, че учителят е този, на когото имат най-голямо доверие, че ще се справи с подобно поведение.

65 на сто от момчетата

ще потърсят преподавател, за да ги защити от агресора. При момичетата този процент е два пъти по-висок. Едва 15 % ще се обадят на родител или друг близък.

Учениците настояват за въвеждане на видеонаблюдение и засилване на охранителите, макар в Асеновград да няма сериозни случаи на тормоз и посегателства по време на учебния процес”, обясни Божидар Носиков, секретар на комисията.

Той уточни, че макар децата да разпознават случаите на агресия, не знаят как да се справят с подобно поведение. „ Не се познават добре и специализираните институции, които работят с агресорите и техните постъпки.”

Затова от тази учебна година представители на Местната комисия започват регулярни срещи с младите хора по време на часовете на класа. Идеята планира да се бори с агресията най-вече чрез възпитание и превенция. Мярката предвижда да се четат лекции в час, за да запознаят децата с последствията от противообществените прояви.

 

Подобни статии

Top