Учители от Италия в час в ЕГ „Иван Вазов“

Директори и учители от Италия на работна среща в ЕГ „Иван Вазов“-Пловдив

За пореден път ЕГ „Иван Вазов“- Пловдив посрещна чуждестранни гости и преподаватели. 14 учители и директори на учебни заведения в Италия и българските им колеги се събраха на работна среща за обмяна на опит и добри практики във връзка с инавативното преподаване на италиански език.

На прага на училището италианските гости бяха посрещнати от ученици в традиционни български носии, с хляб и сол в ръце.

В обновената училищна библиотека на гимназията италианските учители и директори имаха възможността да се запознаят с училищното ръководство и със своите български колеги.  Обновената библиотека на ЕГ „Иван Вазов“-Пловдив разполага с голям обем учебна литература на италиански език – речници, проза и помощна литература, чрез която възпитаниците на училището могат да се докоснат до италианската култура, бит и изкуство.

Работната среща включва посещение на гостите в учебен час по италиански език. Гостите от Италия взеха активно участие в преподаването на урока.

Работната среща между чуждестранните гости и българските им колеги продължи с провеждането на дискусия, на която бяха обсъдени образователните изисквания и стандарти в двете европейски държави по отношение на преподаването на италиански език. Учителите и директорите имаха възможност да обменят професионален опит и много добри практики.

Подобни статии

Top