Учителски синдикат с проучване сред учители и директори за приоритетите в образованието у нас - DC news

Учителски синдикат с проучване сред учители и директори за приоритетите в образованието у нас

Приоритет №1 е съхраняване на учителите от стреса в професията

Синдикат „Образование“ организира национално проучване, реализирано в 41 български града и включващо 5011 пълноправни участници в образователната система. С тази анкета Синдикатът цели да установи трите най-важни, според респондентите, национални образователни приоритети, като всеки е определял до три приоритета. Информацията от анкетата е официално представена пред МОН.

Като приоритет номер едно с 51,1% анкетираните учители и директори определиха: „Съхраняване на учителя от прекомерния стрес в професията чрез прекатегоризация на учителския труд или въвеждане на компенсаторни механизми“. 

Разбираемо, последните две години работата в дистанционен режим, бързо сменящите се команди от Министерство на здравеопазването, работа, далеч над установеното работно време и отвъд свойствените за учителя задължения, претовариха неимоверно българския учител и доказват на МОН, че към професията „учител“ няма изграден резилианс и национални образователни политики за съхранение и защита физическото и психическо  здраве на българския учител.

Синдикат „Образование“ беше инициатор на реализираната вече „Националната програма за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, а сега предлага да се увеличават компенсаторните механизми към българския учител.

Синдикатът е предложил ранното пенсиониране за учители и директори да става, без последните да губят допълнителната добавка от Учителския пенсионен фонд.

На второ място е намаляването на административната тежест

„Намаляване на административната тежест и освобождаване на учителя от несвойствени задължения“ получава 49,6% важност като приоритет номер 2 за образователната система.

По този приоритет социалните образователни партньори работят от години, като имаме първите постигнати резултати, но определянето на прекомерната административна тежест като топ приоритет доказва, че учители и директори не са усетили намаляване на бумащината.

„Въвеждане на оценки в начален етап и повтаряне на класа при неусвояване на образователния минимум от учениците“ е третият топ приоритет, определен от участниците с 35%.

Бързата скорост и либералният стил на образователната система в начален етап нанасят непоправими щети на учениците с дефицити, които трудно преодоляват в прогимназия и гимназия.

На четвърто място респондентите класират „Намаляване броя на учениците в паралелки и групи“, което да повиши качеството на образованието. За този приоритет са гласували 29,5% от участниците.

Петият по важност приоритет с 24,4% е „Приоритетно финансиране на образователната система като постигане на средства за образование на минимум 6% от БВП.“

Като контрапункт на важните за системата приоритети, участниците педагогически специалисти определят важността на „Промяна на началото на учебната година.“ като нищожна – само 0,8%  важност. Това е последният по важност приоритет от анкетата.

„Утвърждаване на национални критерии за качество на образованието и адекватно финансиране за тяхното реализиране“ е оценена с 9,3% важност, а „Стратегията за обхват и задържане на учениците в образователните институции“ е получила едва 2,2% важност от участниците.

Подреждането на приоритетите в градене и утвърждаване на национални политики е от решаващо значение за всеки български отрасъл, но за приоритетния за правителството сектор „Образование“ е от особена важност, затова ние от Синдикат „Образование“ винаги се стремим да имаме най-добрата експертиза за образователната система, като я предоставяме на социалните партньори и МОН.

д-р Юлиян Петров
председател на СО „Подкрепа“ 

Подобни статии

Top