Удължават срока за набиране на преброители и в "Източен" до 16 ноември - DC news

Удължават срока за набиране на преброители и в „Източен“ до 16 ноември

Документи се подават в деловодството на районната администрация

Срокът за набиране на преброители и контрольори се удължава до 16-ти ноември 2020 г., включително. Това съобщиха от пловдивския район „Източен“.

Към настоящия момент общо за страната са набрани 53,3% от необходимите преброители и 61,7% от необходимите контрольори, като ситуацията е различна в различните общини. В 103 общини са набрани повече от 85% от необходимите кандидати, докато в 20 все още не са достигнали 20%.

Заради това от НСИ са преценили, че част от общинските преброителни комисии няма да достигнат необходимия брой преброители и контрольори в обявения предварително срок – 30 октомври.

В срок до 16 ноември кандидатите трябва да подадат заявление по образец в деловодството на Район „Източен“, бул.“Шести септември“ №274.

Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование, автобиография по одобрения формат, документ от банка, удостоверяващ IBAN.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Одобрените ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Top