Удължиха договора на рудника край Лъки - DC news

Удължиха договора на рудника край Лъки

В понеделник премиерът обеща да продължи концесията за добив на оловно-цинкови руди

В понеделник по времето на посещението ми в Лъки обещах на хората в региона концесионният договор за добив на оловно-цинкови руди от находище „Говедарника“ („Дружба“) да бъде удължен с 10 години. Концесионерът – „Лъки Инвест“ АД мотивира искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Възможността за продължаване на срока на концесионния договор до 10 години е регламентирана с чл. 36, ал. 3, от Закона за подземните богатства.

Днес след решение на Министерския съвет това вече е факт. Действаме максимално бързо в полза на хората, съобщи премиерът Бойко Борисов във Фейсбук.

В рудника работят 90 души и тяхното препитание е осигурено.

С днешното си решение Министерският съвет промени също обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция. Занапред тя ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора.

Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Концесионният договор за находище „Говедарника“ („Дружба“) е сключен през 2000 година.

Подобни статии

Top