Удължиха конкурса за директор на МБАЛ „Св. Мина“

Няма желаещи

Удължиха конкурса за избор на управител на МБАЛ „Св. Мина“ в Пловдив. Това се наложи, тъй като единственият подал документи се е отказал малко по-късно.

В края на месец ноември д-р Генади Странджев заявява кандидаурата си. В деня на крайния срок (2 декември), обаче, той оттегля молбата си, а друг желаещ за участие не се появява. По този повод комисията, натоварена с избор на управител, предлага удължаване на срока с още 15 календарни дни, считано от датата на обявлението.

Предложението бе утвърдено от ОбС на последното за годината заседание.

Подобни статии

Top