Удължиха срока за валидност на българските документи за самоличност

С решение на парламента

Срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 година до 31.01.2021 година се удължава с 6 месеца, съобщиха от МВР. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност. При желание или необходимост всеки гражданин  може да подаде заявление за нова лична карта и паспорт и преди изтичането на удължения срок.

Срокът на валидност на свидетелствата за управление на МПС, който изтича в периода от 13.03.2020 година до 31.12.2020 година, се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Подобни статии

Top