УХТ приключи проект за изграждане на модерна инфраструктура в университета

Ръководителят на проекта и ректор на Университета  ще представи резултатите от изпълнените дейности

Университетът по хранителни технологии приключи работа  по проект „Изграждане на модерна образователна инфраструктура в Университет по хранителни технологии – Пловдив“. По този повод ръководителят на проекта и ректор на Университета  проф. дтн. инж. Кольo Динков ще представи резултатите от изпълнените дейности по проекта.

Заключителната  пресконференция  ще се проведе от 10.00 ч. в Зала „Хоризонт“ в Учебен корпус Блок 2 (етаж 2) на Университет по хранителни технологии в Пловдив.

Проектът, който Университетът по хранителни технологии изпълни успешно, е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Подобни статии

Top