УХТ стана член на Асоциацията на индустриалния капитал в България СНИМКИ

Пловдивският ВУЗ и АИКБ обединяват усилия, за да подобрят връзката между бизнес и образование

Университетът по хранителни технологии вече е член на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Висшето училище бе прието с огромна подкрепа на заседание на Националния съвет на Асоциацията. Това стана дни, след като председателят на АИКБ Васил Велев и ректорът на университета проф. Пламен Моллов подписаха споразумение за сътрудничество между УХТ и работодателската организация.

Партньорството дава възможност завършващите студенти да бъдат насърчавани да изберат реализация в български компании. Целта е да се подобри взаимодействието между бизнеса и висшето образование, като се осигури необходимата основа от знания и умения на студентите, която българските компании търсят. Представители на АИКБ ще участват в лекции, семинари и конференции, организирани от Университета по хранителни технологии – Пловдив. Това ще подпомогне развитието на учебните програми, за да отговарят те на потребностите на бизнеса. Сътрудничеството ще даде възможност на студентите да получат по-добър достъп до стажантски програми и до свободни работни места.

По време на събитието ректорът на Университета по хранителни технологии проф. Пламен Моллов представи възможностите на учебното заведение и идеите на екипа за неговото развитие. „Сигурен съм, че във ваше лице ще намерим един дългогодишен и отговорен партньор“, заяви той пред Националния съвет. Професорът декларира желание още от първи курс младите хора да се запознаят с българските предприятия от хранително- вкусовата промишленост, в които да получават така необходимата им за по- нататъшно развитие подготовка.

„За нас е изключително важно студентите да се насочат към български предприятия и да останат на работа тук, защото скоростта, с която се увеличава производителността у нас е значително по-ниска от скоростта, с която се обезлюдява България. В тази посока партньорството ни с Университета по хранителни технологии е значителна стъпка“, каза председателят на АИКБ Васил Велев.

До момента АИКБ вече работи в тясно сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски’, с Техническия университет – София и с Университета за национално и световно стопанство. Асоциацията на индустриалния капитал в България е организацията на работодателите с най-широка представителност. В нея членуват над 90 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, и над 10 000 компании, които осигуряват работа на близо 500 000 души.

 

Подобни статии

Top