УХТ участва в нов проект за стимулиране на предприемачеството във висшето образование

Проектът е финансиран от Европейския център по иновации и технологии

Университетът по хранителни технологии–Пловдив участва в проект (EIT HEI Initiative), който има за цел да стимулира иновационния потенциал на висшите учебни заведения. Той е финансиран от Европейския център по иновации и технологии.

Проектът EntreUnity (един от 23-те одобрени), в който партньор е и Университетът по хранителни технологии – Пловдив обединява усилията на 10 различни организации, за да разгърнат своя потенциал за развитието на иновациите и предприемачеството:

  • Queen’s University Belfast – Великобритания (Водещ партньор по проекта)
  • Aarhus University – Дания
  • Helix Research and Enterprise – Ирландия
  • Lancaster University – Великобритания
  • Министерство на външните работи на Дания
  • Royal College for Surgeons – Ирландия
  • University of Crete – Гърция
  • University of Food Technologies – България
  • University of Manchester – Великобритания
  • University of West Scotland – Великобритания

Проектът ще получи финансиране от EIT в размер на € 400 000 и е с продължителност 1 година, като има възможност за удължаване с още 18 месеца.

Консорциумът представлява мрежа от амбициозни предприемачески университети, които споделят страст и отговорност за разрешаване на проблеми, свързани с глобалната сигурност, застаряването на населението и изменението на климата, като образоват и обучат следващото поколение студенти в контекста на предприемачеството и иновациите.

Екипът на УХТ – Пловдив активно участва в различните видове обучения и програми, които са част от проектното предложение, което акцентира върху трансфер на знания и технология през първата проектна година. В хода на една от програмите беше цялостно разработено бизнес предложение за специфичен продукт, който същевременно да носи в себе си комбинация от иновационна технология и пазарен потенциал и в същото време да запълни конкретно нишово търсене. Може да се запознаете с продукта на следната страница – https://www.rosiesausages.com/

УХТ – Пловдив организира и работен семинар на тема „Изграждане на твоя дигитален отпечатък“, в който ще се обърне специфично внимание на темите, обвързани с развитието на дигитализацията по отношение на развитието на човешкия потенциал. Обучението ще застъпи актуални теми, свързани с изграждане на своя стратегия за развитие и значението на социалните медии за правилното изграждане на свой личностен бранд.

Идеята е това обучение да изиграе ролята на подготовка за втората година на проекта HEI Initiative, през която УХТ – Пловдив ще организира цялостна академия за развитието на иновациите и компетенциите сред студенти и преподаватели.

Регистрация за събитието може да намерите на следната страница:

www.eithei-bulgaria.eu

ЗА ИНИЦИАТИВАТА НА EIT

Инициативата на Европейският институт за иновации и технологии (EIT) за изграждане на иновационен капацитет на висшите училища е ключова част от новата й стратегия – Програма за стратегически иновации на EIT 2021−2027. Проектът има за цел да подкрепи висшите учебни заведения с експертен опит и обучение, достъп до иновационната екосистема на EIT и финансиране, което им дава възможност да разработват планове за иновации, допълващи нуждите на отделните висши учебни заведения.

ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ & ТЕХНОЛОГИИ

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) укрепва способността на Европа да прави иновации, като предлага решения на належащите глобални предизвикателства и чрез подхранване на предприемачески талант за създаване на устойчив растеж и квалифицирани работни места в Европа. Институтът подкрепя динамичните общоевропейски партньорства, общностите за знания и иновации на EIT, като търси начина за интеграция към заинтересованите страни в лицето на водещи компании, изследователски лаборатории и университети.

Проектът HEI Initiative има възможност да продължи и през 2022 гЛ, когато екипът на УХТ – Пловдив ще подготви и цялостно обучение за развитието на предприемачески умения. В хода на тази академия ще се разгледат редица ключови теми, които са от стратегическо значение за иновационния потенциал и предприемаческия профил на студентите.

Подобни статии

Top