УХТ участва в Първия конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия

Форумът прие декларация за сътрудничество в областта на образованието в глобалния свят

УХТ участва в Първия конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия под егидата на УНИБИТ.

На него бе приета „Декларация за сътрудничество в областта на образованието в глобалния свят“. Основните цели на приетия документ са създаване на регионална рамка за институционално сътрудничество в областта на културата, туризма, младежта, блокчейн технологиите и изкуствения интелект.

Освен това участниците ще си съдействат за насърчаване на образователни програми за културно наследство и културни маршрути в региона чрез дигитални технологии. Те ще си  сътрудничат при въвеждане на новите технологии в образованието като средство за комуникация, обмен, работа в мрежа и взаимодействие.

Във форума се включиха посланикът на Република Албания в България Н. Пр. Доника Ходжа, Алфред Гайдосик, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет, проф. д-р Владо Бучковски, Скопски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Република Северна Македония, проф. д-р Гоце Наумовски, директор на Института за правни науки, Скопие, Република Северна Македония, д-р Таня Кирякиду, Президент на Гръцката федерация за развитие на урбанизираните територии, проф. дн Ирена Петева, Ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, проф. Пламен Моллов, Ректор на Университета по хранителни технологии, Пловдив, Лена Гайдарска, Президент на Международното висше бизнес училище, и много представители на академичната общност от България, Гърция, Северна Македония, Косово, Албания и др.

„Във все по-глобализиращия се свят сътрудничеството в образованието се превръща в условие за неговото модернизиране и привличането на младите хора“, заяви в приветствието си ректорът на УХТ проф. Пламен Моллов.  „За УХТ това участие е една възможност за трансфер на ноу-хау и технологии в сферата на висшето образование“, добави той.

Подобни статии

Top