Украинските бежанци могат да получат адресна регистрация в цялата Пловдивска област - DC news

Украинските бежанци могат да получат адресна регистрация в цялата Пловдивска област

Това става в Районните полицейски управления по места

Гражданите на Украйна, които пристигат на територията на Пловдив област и биват настанени, вече могат да получат адресна регистрация във всички Районни управления на полицията (РУП) в общините в областта. Опцията е достъпна от днес, 14 март, стана ясно по време на заседание на постоянно действащия щаб „Пловдив – Украйна“.

Гражданите и юридическите лица, които са предоставили подслон на чужденци, по закон са длъжни в срок от 3 дни писмено да уведомят службата за административен контрол на чужденците към МВР или районното управление на МВР по местонахождение. Законът гласи, че домакините трябва да предоставят имената на чуждите граждани, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на всеки настанен чужденец, припомниха ресорните институции.

Процедурата по адресна регистрация е различна от тази за регистрация на чуждите граждани за предоставяне на временен или бежански статут за пребиваване на територията на България. Тази процедура се предоставя от Държавната агенция за бежанците.

Подобни статии

Top