УМБАЛ „Свети Георги“ готви Стипендиантска програма за медицински сестри за учебната 2021/2022 г.

Ще се отпускат 10 стипендии в размер на 150-200 лв. месечно за срок от една или две години

Ръководството на най-голямото лечебно заведение в България поздравява всички медицински специалисти за професионалния им празник – 12 май, Международен ден на сестринството

Стипендиантска програма за студенти от II и III курс на специалността „Медицинска сестра“ подготвя за новата учебна 2021/2022 година УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Предвижда се отпускане на 10 стипендии за студенти след завършен II курс и 10 стипендии за студенти след завършен III курс на обучение по тази специалност в ОКС „Бакалавър“. Паричната сума е в размер от 150 до 200 лв. месечно за срок от една или две години, в зависимост от условията, на които отговарят студентите. Със стипендиантите се сключват договори за постъпване на работа в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, обясниха от най-голямото в България лечебно заведение.

Ръководството му поздравява всички медицински специалисти за професионалния им празник – 12 май, Международния ден на сестринството.

Стипендиантската програма бе учредена през 2017 г. Целта на ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив е да подкрепи младите студенти по време на обучението им и да привлече и задържи млади медицински специалисти, гарантирайки им работно място по специалността. Очакванията са тази практика да окаже положително влияние в работата на лечебните структури на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, защото ще се създадат условия за приемственост и развитие в професията. Това от своя страна ще помогне за справяне с кризата от липсата  на квалифицирани и опитни медицински кадри на пазара на труда на национално ниво, смятат от лечебното заведение.

В момента в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив има 188 свободни щата за медицински специалисти.

Общият брой на заетите е 898. От тях 633 са медицински сестри. Останалите са акушерки – 57, медицински лаборанти – 111, рентгенови лаборанти – 52, рехабилитатори – 26, помощник-фармацевти – 17, фелдшер – 1.

Възнагражденията в лечебното заведение се определят, като се взимат предвид сложността, тежестта и отговорността на труда, както и параметрите на работната среда. За стимулиране на медицинските специалисти, освен основната работна заплата се начисляват и допълнителни възнаграждения, извън задължителните по Кодекса на труда. Част от тях са допълнителни възнаграждения при дежурства по график в дните събота и неделя, допълнително заплащане за операционна, реанимационна и анестезиологична работа. Медицинските специалисти с по-висока квалификация получават допълнителни възнаграждения, определени в зависимост от степента й.

В УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, освен предвиденото материално стимулиране, медицинските специалисти имат възможност да повишават квалификацията си, както и да провеждат практическо следдипломно обучение. Голямата структура на болницата дава възможност за натрупване на богат клиничен и административен опит, обясниха от лечебното заведение.

Международният ден на сестринството – 12 май, се чества официално от 1974 година. Избран е за професионален празник на медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти, фелдшери в чест на първата светска медицинска сестра – Флорънс Найтингейл, родена на тази дата.

Подобни статии

Top