Уникален надпис на тайно общество, свързано с бог Дионис, откриха в Пловдив

Надписът доказва, че под Голямата базилика е имало друга култова сграда

Уникален надпис откриха археолозите, които наблюдават реставрацията и консервацията на мозайките на Голямата Базилика в Пловдив. Той е посветен на тракийския бог Дионис и е направен в чест на императорите Валериан и Галиен, разказа известният епиграф Николай Шаранков, който датира находката от ІІІ век след Христа.

Надписът е открит върху мраморна плоча, която е била използвана за настилката на двора на Епископската базилика. Вчера археолозите случайно се натъкнали на нея, разказа ръководителят на екипа Жени Танкова от Регионалния археологически музей в Пловдив.

По думите й мраморната стела била преизползвана. „Вчера случайно, понеже наблюдаваме реставрацията и консервацията, обръщаме всяка плоча, за за да видим дали няма нещо. И когато я обърнахме, видяхме тази обработена страна, разбрахме, че не е обикновена  плоча, видяхме че има букви и потърсихме Шаранков. До 17.00 часа вече имахме разчетения надпис“, обясни археологът.

Според Жени Танкова значението на находката е много сериозно.

Тя дава доказателство на археолозите, че сградата, която е предшествала базиликата, е била храм и, че  имало е приемственост. Самият храм е бил от края на ІІ век, смятат археолозите. Те разполагат с доста архитектурни елементи от това време, тъй като е открит още един надпис – от 220-240 година, който също съдържа списък.

Според Николай Шаранков надписът разказва, че на това място са се провеждали т.нар. Мистерии на Дионис. На стелата са изписани имената на членовете на обществото за провеждане на тези Мистерии.

„Тези хора са оцелели след готското нашествие, унищожило града през ІІІ век. И явно завръщайки се в разрушения град, при вестта, че има нови римски императори, с надеждата за стабилизиране на римската империя, за възраждане на града, те издигат този списък, в който изброяват имената си. Имаме 45 участници и длъжностите, които са заемали в обществото, тъй като организацията е много сложна –  в тези мистерии  всеки има определена длъжност. Например имаме човек, който държи изображението на бога, друг, който държи жезъла на бога, трети, който е облечен с животинска кожа, четвърти, който смесва виното… Въобще много голям списък от длъжности, който е без аналог засега“, поясни епиграфът.

1 2

Подобни статии

Top