Университетът по хранителни технологии организира конкурс, ето за какво

Ръководството на Университета по хранителни технологии обяви конкурс за слоган

В конкурса могат да се включат всички – бивши, настоящи и бъдещи студенти и преподаватели, бизнес партньори, съмишленици, приятели, граждани.

Комисия ще оцени предложенията и ще избере най-доброто. Тя е в състав:

Председател: Доц. Стефан Кемилев, председател на Общото събрание на УХТ

Членове:

Доц. Кремена Никовска, функционален декан по студентска и социална дейност в УХТ

Иван Папазов, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на VP Brands International

Мария Петрова, журналист от в. „Марица“ и общественик

Даниела Атанасова, експерт „Връзки с обществеността и протокол“ в УХТ

Експертното жури даде следните препоръки, които участниците в конкурса трябва да имат предвид при изработване на слогана:

1.       Да утвърждава идентичността на УХТ в публичното пространство

2.       Да представя университета като атрактивно учебно заведение, където мечтите се сбъдват

3.       Да носи идеята за успешен старт, отлична реализация и просперитет.

4.       Да може да се интерпретира на английски език

5.       Да изтъква разликите и да подчертава предимствата и уникалните възможности пред другите университети

6.       Да бъде оригинален, лесно разпознаваем и запомнящ се

7.       Името на университета да не се повтаря в логото

8.       Да бъде ориентиран към сетивата, чувствата и емоциите на аудиторията

9.       Да е кратък и лаконичен

10.     Да стимулира към действие

11.   Да подчертава иновативния дух, както и мястото на УХТ в сферата на новите технологии и дигитализацията

Според регламента, желаещите да се включат в конкурса, могат да представят повече от едно предложение, което трябва да изпратят до 16 април 2020 г. на електронен адрес: uft_nic@abv.bg. Необходимо е да посочат трите си имена и своите контакти.

Най-добрите идеи ще бъдат наградени от ръководството на университета. Предложението, което комисията избере за слоган, ще стане собственост на УХТ и ще се ползва от висшето училище.

 

.

Подобни статии

Top