Университетска болница с готов проект за хеликоптерна площадка (ВИЗУАЛИЗАЦИИ)

Площадката ще има естакада и топла връзка към Спешно отделение

УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив има готов проект за модерна хеликоптерна площадка върху многоетажен паркинг, съобщиха от лечебното заведение. Функционалното съоръжение с естакада и топла връзка към Спешно отделение ще бъде на ново място, тъй като от 8 години старият бетонен терен не е собственост на болницата, уточняват оттам.

Хеликоптерната площадка ще бъде до бул. „Свобода“ и в близост до Хирургическия блок на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД.

Бетоновата площадка, използвана в миналото при необходимост за приземяване на хеликоптери, е разположена в поземлен имот, който от 2013 година не е собственост на УМБАЛ „Свети Георги“. Площадката е изгубила първоначалното си предназначение в годините 2000-2009 г., като окончателно изчезва от кадастъра и кадастралната карта на 3 юни 2009 г. През посочения период не са били предприемани действия за възстановяване или узаконяване на площадката, като тогава лечебното заведение е имало дял в собствеността върху имота, в който се е намирала бетоновата площадка.

Новото ръководство на лечебното заведение, което встъпи в длъжност през лятото на 2010 г., предприе действия за възстановяване на функциите на площадката, но през 2013 г. в резултат на градоустройствено планиране и урегулиране, имотът премина изцяло в собственост на държавата.

Местоположението на площадката вече е несъвместимо с предвижданията на общия устройствен план на града, поради жилищното застрояване и новопостроения булевард – продължението на бул. „Свобода“ покрай парк „Отдих и култура“. Към момента не са ни известни правният статут и собствеността върху имота.

Предстои да бъде изграден многоетажен паркинг до Спешния портал на болницата

През 2013 г. ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД предприе действия за проектиране и строителство на нова хеликоптерна площадка. Планиран е за строителство многоетажен паркинг непосредствено до Спешния портал на болницата с модерна хеликоптерна площадка. Инвестиционният проект е завършен изцяло и към момента УМБАЛ „Свети Георги“ търси финансиране за изпълнението му. Проектът включва изграждане на площадка за приземяване на съвременни хеликоптери на покрива на паркинга, с директен коридор (естакада) и топла връзка към Спешно отделение.

Ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив беше изненадано от неточностите в материала „Вижте хеликоптерната площадка на университетската болница в Пловдив“, публикуван в медия „24 часа“. Надяваме се с настоящия материал да сме разяснили какви са в действителност фактите и обстоятелствата около въпросния авиационен обект, тъй като в публикувания на 31.01.2021 г. материал липсва фактология и има неточни послания, които могат да заблудят гражданите и читателите.

Вижте визуализация на проекта:

Подобни статии

Top