Управителният съвет на „Пловдив 2019“ разпредели милионите от наградата „Мелина Меркури“

3 000 000 лева се разделят на две равни части, отиват за проекти по отворена покана „Наследство“ и „Наследство 2“

Новият Управителен съвет на „Пловдив 2019“ взе решение да раздели на две сумата от близо 3 милиона лева, която фондацията получи като награда на името на „Мелина Меркури“, съобщиха от Общината.

Първите 1 500 000 лева ще бъдат разпределени между проектите, кандидатствали за финансиране по отворената покана „Наследство“ на фондация „Пловдив 2019“. За целта УС връща на журито предложения за гласуване протокол с класираните проекти и възлага нова преоценка на подадените вече проекти, така че и по трите направления по покана „Наследство“ общата сума да не надхвърля 1 500 000 лева през 2020 година.

За останалите 1 500 000 лева – в периода от средата на годината, но не по-късно от края й, ще бъде обявена втора покана, условно наречена „Наследство 2“, за която ще се кандидатства с нови условия и правила и която ще бъде оценявана от нов състав на журито.

Преразглеждането на всички предложения, постъпили по отворената покана, ще бъде извършено и разгледано от Управителния съвет на фондацията в двуседмичен срок.

Председател на новия УС на фондация „Пловдив 2019“ е заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, заместник-председател е заместник- кметът по финанси, здравеопазване, стопански дейности и екология Илия Кирчев, а членове са: проф. Любомир Караджов, проф. Стефан Костянев, Недялко Славов, Тони Симидчиева, Антон Баев, Димитър Семков, Николай Томов.

Подобни статии

Top