В Асеновград: Гаражите с изтекли разрешителни отиват при друг собственик

гаражите

В Асеновград премахват гаражните клетки с изтекли разрешителни и ще предоставят местата на други ползватели

Срокът за подновяване на разрешенията е до 01.03.20 г.

Община Асеновград напомня, че след 2 седмици изтича крайният срок на разрешителните за поставяне на леки гаражни клетки. Премахнати ще бъдат онези, за които няма подновени разрешения. Тази дейност ще бъде извършена съгласно чл.63, ал.1, т.4 от Наредбата за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград.

В тази връзка, в срок до 01.03.20 г., могат да се подават заявление за подновяване на разрешението за поставяне на лека гаражна клетка.

Приемът на документите ще се осъществява в Информационния център на гише 3-то и 4-то, разположен на II-рия етаж в сградата на общинска администрация – Асеновград. При неподновяване на разрешителните, за всички гаражни клетки с изтекъл срок на разрешението, същите ще бъдат премахнати, разходите за което ще са за сметка на собственика на гаражната клетка.

Поради засиления интерес, освободените места ще се предоставят на други желаещи ползватели.

Подобни статии

Top