В Асеновград кандидатстват за внедряване на ВЕИ технология в болницата - DC news

В Асеновград кандидатстват за внедряване на ВЕИ технология в болницата

Целта е да се намалят финансовите разходи за отопление и да се намали значително замърсяването на околната среда

Община Асеновград продължава с политиката си по търсене и привличане на нови инвестиции, които да бъдат вложени в подобряването на градската среда. Общинска администрация ще кандидатства за създаване на енергийно независима сграда. Проектът е с наименование „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г. Общински съвет-Асеновград даде съгласие за членство в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“. Целта е съвместно кандидатстване по финансиращата програма.

Чрез реализиране на проекта се цели постигане на максимална енергийна автономност, като се внедрят водородни технологии, включително за производство на „зелен“ водород. Като резултат се очаква и драстичното намаляване на вредните емисии и сметките за отопление на сградата на МБАЛ – Асеновград. Освен това, ще се постигне локално самостоятелно производство на собствено високо енергийно гориво и съответно – именно реализирането на енергийна икономия и намаляване на разходите за електроенергия.

Първият етап на проекта е насочен към внедряване на ВЕИ технология (възобновяеми енергийни източници) – слънчеви панели. Тя ще се изгради по одобрения за финансиране от ОП „Опазване на околната среда и климатични промени“ проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“. За същия предстои в най-кратки срокове да бъде подписан договор за безвъзмездна финансова. Вторият етап пък е насочен към пълна енергийна автономност, чрез внедряване на водородна система към отоплението на сградата на МБАЛ – Асеновград. Предстои разработване на проектно предложение съвместно с гореспоменатото сдружение. За да кандидатства община Асеновград получи единодушното съгласие на Общинския съвет в града.

Подобни статии

Top