В Асеновград забраниха ползването на неохраняеми водни басейни

Не се разрешава къпането и плуването на места без спасители

Със заповед на кмета на Асеновград д-р Христо Грудев се регламентира ползването на водните басейни на територията на общината. Къпането и плуването може да се извършва само в охраняеми водни площи, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията в Наредбата за водноспасителна дейност. Не се разрешава къпането и плуването без осигурени спасители в река Чая, басейните, язовирите и реките в населените места на общината.

Съблюдаване спазването на заповедта ще се осъществява от специално сформирана Общинска комисия по водноспасителна дейност. Ангажимент за същото ще имат и кметовете и кметските наместници по населените места в общината. Задачата на комисията ще бъде да задължи наематели, концесионери, кметове и кметски наместници на населени места, в землищата на които има водни площи, да поставят предупредителни и забранителни табели и знаци на опасните за къпане и плуване места. Представителите на РЗИ – Пловдив, от своя страна, следва да организират провеждането на системен контрол и проверки на плувните басейни. Стриктно ще се следи за извършването на дезинфекциозни и дезакаризационни мероприятия. При необходимост има възможност да се връчват необходимите предписания на стопаните на водни площи и да се налагат законосъобразни санкции на нарушителите, включително и затварянето на обекти, ако се наложи.

Според заповедта, по време на спортни мероприятия и състезания, които се провеждат на водни площи, следва да се осигури дежурен екип и автомобил от Бърза медицинска помощ. Общинският съвет на Българския червен кръст (БЧК), самостоятелно и съвместно с областния такъв, трябва да провежда системна профилактика  по водно спасяване на територията на общината за недопускане на удавяния. При аварийни ситуации или при необходимост следва да се търси помощта на Водноспасителната служба при Областния съвет на БЧК – Пловдив на телефон 032 62 71 63 или 032 624 174, като сигнали за удавяния трябва незабавно да се подават на телефон 112.

Подобни статии

Top