В Асеновград: Започна кампанията за плащане на данъците с 5% отстъпка - DC news

В Асеновград: Започна кампанията за плащане на данъците с 5% отстъпка

Вижте начините, по които могат да се платят задълженията

Вече  тече кампанията по заплащане на видовете местни данъци и такса битови отпадъци за 2022 г. Жителите могат да се възползват от 5%-тната отстъпка, ако платят задълженията си в срок до 30.04.22 г. Всеки може да провери стойността на данъка си в сайта на община Асеновград: „Меню“ – „Електронни услуги“ – „Задължения към местни данъци“.

За целта е необходимо да се попълни ЕГН, пин код, издаден от общината, и съответният код за сигурност. За данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства срокът за плащане е на две равни вноски. Първата е до 30.06.22 г., а втората – до 31.10.22 г. От отстъпката от 5% могат да се възползват гражданите, платили задълженията си за цялата година.

Плащането на данък сгради и такса смет, данък моторно превозно средство (МПС), патентен данък, туристически данък и данък за таксиметровите превози може да се осъществи по няколко различни начина.

Община Асеновград предоставя възможност данъчните задължения да се платят онлайн чрез Виртуален ПОС терминал на сайта – asenovgrad.bg,  чрез превод по банков път, на касите в „Информационен център“ в сградата на общинската администрация, както и чрез „Easy Pay“, „еРay“ и в Български пощи.

Инспекторите дежурят по график, с цел да се обслужват гражданите без прекъсване от 08:00 ч. до 17:00 ч. Касите към отдела са със същото работно време.

Община Асеновград се старае хората да бъдат обслужени своевременно и качествено. Ежедневно служителите от отдела за администриране, определяне и събиране на местни данъци и такси обработват искания, декларации, заявления, информация от нотариуси за сключени сделки, пишат се актове за установяване на задължения на неизрядните длъжници, отговарят на телефонни обаждания и запитвания от граждани, отразяват счетоводно постъпилите суми по банков път.

Ръководството на общинската администрация подчертава, че приходните звена заемат важно място в структурата на общината, тъй като осигуряват немалка част от приходите с общинския бюджет и подпомагат икономическата й устойчивост.

Относителният дял на събраните средства от местни данъци и такси битови отпадъци за 2021 г. е 63,08% в общата сума на приходите с общински характер.

В сравнение с предходната 2020 г. постъпилите суми от тези приходи са с 1 087 107 лева повече. Събираемостта от местните данъци и такса битови отпадъци за 2021 г. за община Асеновград е около 82% за видовете данъци. От отдела отчитат процентното съотношение като добро, особено в тази трудна за всички ни година. За всяко населено място в общината процентът на събираемост е различен.

Припомняме, че общинската администрация е задължена да предава неизрядните данъкоплатци на частни съдебни изпълнители. Те, от своя страна, образуват изпълнителни дела и предприемат последващи действия за събиране на дължимите суми.

Подобни статии

Top