В „Източен“ търсят още преброители

В периода от 25 май до 10 юни 2021 г. кандидатите трябва да попълнят заявление и автобиография по образец

Общинската преброителна комисия за район „Източен“, община Пловдив обявява процедура по набиране на документи за допълнителни преброители за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Задължителните изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са: да са навършили 18 години, да имат поне средно образование и да не са осъждани.

В периода от 25 май до 10 юни 2021 г. кандидатите трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни, да предоставят своя снимка (или дадат съгласието си да бъде използвана снимката от Регистър „Български документи за самоличност“), копие от диплома за завършено образование и документ, удостоверяващ IBAN.

Документите се подават в деловодството на район „Източен – бул. „Шести септември“ 274, след което се разглеждат от общинската преброителна комисия при район „Източен“.

В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка, в зависимост от преброените онлайн лица.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в района, където предпочитате да бъдете наети. Документите за кандидатстване ще могат да се изтеглят от интернет-страницата на район „Източен“.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа:

·       Първи етап – чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година.

·       Втори етап – чрез посещение на преброител на домакинствата – от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година.

При нужда от допълнителна информация или съдействие може да се обадите на тел.: 032/60 10 60; 032/60 10 83.

Документите са достъпни на следния линк:

Подобни статии

Top