В Карлово чакат номинации за Наградата на града

Наградата на Карлово се връчва за празника на града честването на 184 години от рождението на Васил Левски

Във връзка с честване на 184 години от рождението на Васил Левски и празника на града, на 17 юли се връчва традиционната Награда на град Карлово.

Община Карлово очаква мотивирани предложения до 18 юни 2021 година на адрес: гр. Карлово, ул. “Петко Събев“ №1, Информационен център, гише 1, тел. 0335/54520

Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Наградата на Карлово“, адресирани до Кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане.

Наградата на Карлово се присъжда на дейци от община Карлово, страната и чужбина, свързали творчеството и дейността си с града, създали високохудожествени литературни произведения; творби на изобразителното изкуство, участвали в национални и международни конкурси и форуми; спортни състезания; осъществили значими проекти; реализирали концерти и постановки на високо ниво; постигнали журналистическо майсторство, значими научни изследвания, внедрени в практиката.

Наградата се присъжда ежегодно в навечерието на празника на града, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Карлово.

Наградата е малка пластика, изработена по специален проект, тематично свързан с Карлово, придружена с парични средства. Връчва се от кмета на Общината по утвърден церемониал.

Снимка: БНР

Подобни статии

Top