В КОЦ-Пловдив: Щадяща лъчетерапия цели точно злокачествения тумор

Апаратурата дава възможност за прилагане на високи дози като пази здравите тъкани и критични органи

Над 1280 са лекуваните болни с модерната и щадяща околните тъкани и важни органи апаратура за лъчетерапия на Комплексния онкологичен център в Пловдив. От началото на годината до края на юли техният брой е 710, тъй като е предпочитано за лечение от пациентите не само от Южна България, но и цялата страна.

Разполага с мултимодален линеен ускорител и дава по-големи възможности за избор при различните тумори. Могат да бъдат обхванати всички локализации на онкологичните заболявания с необходимата прецизност, обяснява началникът на отделението по лъчелечение професор д-р Марианна Янева д.м.н.

Голямото предимство на апарата е, че може да се реализира висока доза в тумора с максимална защита

на околните здрави тъкани и критични органи. Лъчелечението се планира чрез модерен мултисрезов компютърен томограф.

Софтуерът за виртуална симулация дава възможност да се очертаят контурите на органите и да се правят различи реконструкции, а моторизираните лазери спомагат за високата точност при позициониране на пациента.

Отделението има възможности за иновативни технологии – модулирано по интензитет лъчелечение – по-малък обем, по-висока доза с по-добра хомогенност, включително и ротационна модулирана по интензитет терапия,  при която се намалява  продължителността на сеанса.

Системата за верификация на облъчването дава възможност за проверка на данните на всеки облъчван болен и архив на всяко проведено лечение.

Отделението, което функционира в пълен обем от средата на 2015 година, се намира в елегантна сграда, а за болните са осигурени комфорт и подходящи условия.

Снабдено e с повдигаща рампа за инвалиди и аудиовизуална връзка с пациента по време на лъчетерапевтичния сеанс със светлинна и звукова сигнализация.

Построяването и оборудването на съвременното отделение са по проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие с основен бенефициент Община – Пловдив.

Общата стойност на инвестиционния проект за модернизираната здравна структура е приблизително 10 милиона лева.

 

 

 

Подобни статии

Top