Стаи и апартаменти за гости с патентен данък от 25 лева поискаха в Пловдив

Предложението е на общинските съветници от Демкратична България

Пловдивските общински съветници от Демократична България предлагат намаляването на патентния данък за стаи и апартаменти за гости. С внесено предложение до Общинския съвет те искат да се определи минималния размер, посочен в закона и той от 250 лв. да стане 25 лв. за стая.

Дейността с нощувките в стаи за гости и апартаменти за гости бе законодателно уредена от началото на тази година като хотелиерство, а в средата на годината бе приета и Наредба, която урежда начина на регистрация на лицата, които извършват такава дейност и задълженията им за водене на регистри. За дейността се дължи патентен данък, който всяка община определя в границите от 25 лв. до 250 лв. за стая.

Община Пловдив все още не е синхронизирала местната наредба със закона и съветниците от Демократична България Пловдив предлагат това да се случи, но смятат, че посоченият в наредбата данък в максималния размер от 250 лв. е прекалено висок и хотелиерите на стаи за гости ще останат в „сивия сектор“ или ще бъдат унищожени.

Законодателното уреждане на сектора съвпада и с период на криза поради пандемията, което допълнително възпира хотелиерите от регистрация. Посочват още, че ако данъкът се определи в минималния му размер, а именно 25 лв. за стая, това ще е предпоставка по-голям брой лица да се регистрират по новата процедура и да излязат на светло в съответните регистри, което ще донесе повече приходи за общината – освен патентния данък хотелиерите дължат и други данъци и такси към общината за дейността. Намалението ще стимулира този отрасъл на споделената икономика, който за град като Пловдив с визия за туристическа дестинация, е от съществено значение.

Предложението за решение на Общински съвет Пловдив, с което се приемат предложените изменения, заедно с проекта за наредба, вече е внесено в деловодството на ОбС. Очаква се проектът на Наредба да бъде качен на страницата на Община Пловдив за провеждане на задължителните по закон обществени консултации.

Подобни статии

Top