В Пловдив стартира кампания срещу трафика на хора за трудова експлоатация

Тя ще е под надслов „Трафикът на хора съществува“

В Пловдив стартира кампания под надслов „Трафикът на хора съществува“, която има за цел да предпази хората от трудова експлоатация. Това съобщиха от Местната комисия за борба с трафика на хора, която се присъединява към инициативата на Националната комисия за борба с трафика на хора. Кампанията се подкрепя и от БЧК-Пловдив.

Вследствие на пандемията от COVID-19 нараства безработицата и се създават реални  предпоставки за приемане на съмнителни предложения за работа, което увеличава риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация. Кампанията цели да се повиши осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по отношение на механизмите за превръщането в жертва на подобно престъпление.

Местната комисия за борба с трафика на хора и БЧК-Пловдив обединяват усилията си и  планират разпространението на превантивни материали по проблема в онлайн пространството, за да достигнат до по-голям брой уязвими групи.

Организаторите призовават да бъдете изключително внимателни, особено когато заминавате да работите извън България. Информирайте се подробно за всяка една стъпка преди да вземете окончателно решение.

Задайте следните въпроси:

  • Отнемат ли ти се личните ти документи?
  • Нает си, без да си наясно къде отиваш?
  • Плащат ли ти малко или връщаш дълг?
  • Работиш без договор?
  • Казват ли ти как да се държиш?
  • Страхуваш ли се? Тормозят ли те?
  • Липсват ли ти достатъчно храна, прилични работни дрехи, здравни грижи, почивка или сън?

Ако отговорите с „Да“ на един или повече от тези въпроси, вие сте в риск! Защото трафикът на хора съществува!

1 2

Подобни статии

Top