В Пловдивска област изборният ден започна в спокойна обстановка.

Няма регистрирани сериозни престъпления или нарушения на обществения ред преди началото на изборите.

ОДМВР-Пловдив осъществява редица мерки за обезпечаване на сигурността, обществения ред и спокойствието на гражданите във връзка с днешния вот. Охраната на изборните места през изминалата нощ протече нормално, тази сутрин секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на съответните избирателни комисии без нарушения.

Към момента няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите на територията на областта.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия в Министерството на вътрешните работи – 02/982 22 32 и на e-mail – izbor@mvr.bg.

Цялостната дейност по обезпечаване на обществения ред и сигурността в изборния ден и след приключването му се ръководи от оперативен щаб, който поддържа връзка с всички районни управления, с ръководството на МВР и с всички компетентни организации. Служителите са пряко ангажирани със сигурността на местата за гласуване и други дейности, свързани с вота. Те ще осъществяват и охраната на стационарните и мобилни избирателни секции във всички населени места в областта.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Служителите на МВР се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.

Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.

Подобни статии

Top