В Раковски обмислят създаване на собствено звено за сметосъбиране

Павел Гуджеров презентира  като добра практика в община Раковски създаването на първото в България общинско предприятие ОП „Благоустрояване и превенция“.

Кметът на Раковски Павел Гуджеров взе участие  във форум за споделяне на добри практики на общините, организиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  Повод за срещата е Етикетът за иновации и добро управление, който се връчва на заслужилите общини на всеки две години на база оценка по документи, резултати от анкетно проучване сред гражданите и доклади на двама независими експерти.

На двудневната работна среща  в Поморие  бяха  представени добри практики за развитие и укрепване на местното самоуправление и местната демокрация в България, свързани с прилагането на принципите за добро демократично управление на общинско ниво. В него участваха представители на Съвета на Европа, Националното сдружение на общините в Република България, наградените с Етикета общини, граждански организации и други. Целта е те да се популяризират и прилагат във все повече общини.

Участниците споделиха  постигнатия прогрес и придобития опит в административните процеси на местно ниво.

Павел Гуджеров презентира  като добра практика в община Раковски създаването на първото в България общинско предприятие, регистирано в  Камарата на строителите , а именно ОП „Благоустрояване и превенция“.

 

„Като основен приоритет за нас  е уличната инфраструктура, затова и веднага след получаване на регистрацията на предприятието се захванахме  с  уличната мрежа  на територията на общината. Изправени сме пред огромното предизвикателство  да я  изградим от нулата на места  и да я подобрим там където е наложително, защото едва ли има   друг град от мащаба  на нашия с толкова много жители, който да е толкова зле в инфраструктурно отношение. Над 70% от улиците са черни пътища.

1 2

Подобни статии

Top