В район „Източен“ започва изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

Изплащането ще става срещу представен документ за самоличност и удостоверение от РИК

Възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии на територията на район „Източен“ за изборите за ПВР – I и II тур и НС /на 14.11.2021 г. и 21.11.2021 г./ ще бъдат изплащани от 8.30 ч. до 16.00 ч. на 02.12.2021 г. /четвъртък/ и всеки следващ работен ден от 9.00 до 17.00 ч. в сградата на Районната администрация, която се намира на бул. „Шести септември“ № 274.

Изплащането ще става срещу представен документ за самоличност и удостоверение от РИК.

В сградата на администрацията се допускат само граждани с поставена защитна маска за лице.

Подобни статии

Top