В район „Централен“ събират опасни отпадъци от домакинствата

Район „Централен“ организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Гражданите могат да ги предават в мобилен пункт, позициониран на бул. „Шести септември“ – паркинга зад ресторант „Стадиона“ от 10.00 до 16.00 часа днес.

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са:

– Живак и живакосъдържащи уреди (с изключение на луминисцентни лампи);

– Лакове и бояджийски материали;

– Домакински препарати;

– Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества, пестициди, маслени филтри, спирачни течности и антифриз;

– Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

Освен по време на кампанията, домакинствата могат да предават опасни отпадъци на площадките за разделно събрани отпадъци в шестте административни района. Информация за местонахождението им, работното време и видовете отпадъци, които се приемат там, може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Пловдив в раздел „Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци“.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци има негативно влияние върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци. Район „Централен“ – Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от опасните отпадъци в домовете си.

 

Подобни статии

Top