В Техническия университет – филиал Пловдив учат ръка-робот да помага на хора със специални потребности - DC news

В Техническия университет – филиал Пловдив учат ръка-робот да помага на хора със специални потребности

Ръката-робот „Кинова“ дойде в Техническия университет от Канада,

където служи на инвалиди да облекчат трудностите на ежедневието. Тя е предназначена за поддържаща екипировка на хора с двигателни проблеми. Финансирана е със средства от проекта за изграждане на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

„Ръката-робот „Кинова“ е с една отворена кинематична верига. Роботизираната ръка например може да сипе вода в чаша и да я поднесе до устата на почти неподвижния човек, така че той да пие. Може да му подаде предмет, от който се нуждае.“ – разказва гл. ас. д-р Васил Попов от катедра „Системи за управление“ на Техническия университет – Пловдив.

Той е един от най-младите учени в университета с образователна и научна степен „доктор“, а неговата научна насоченост в роботиката е да обучава умните машини да „гледат“, да „виждат“ и да служат на човека, без да го нараняват.

Главен асистент д-р Васил Попов си е поставил за цел заедно със студентите си да даде шанс на ръката робот да добие много повече умения. Например да държи лъжица или вилица и да храни от чиния нуждаещият се човек. И да се движи в затворено помещение, без да нанесе щети върху предметите и върху хората. Как ще го постигне?

Първото, което учените направили с ръката-робот било да я „качат“ и закрепят върху друг робот – мобилна платформа. И да го направят така, че двата робота заедно да бъдат по-функционални, отколкото всеки един от тях поотделно. Точно това било сложното. „Работата ни с двата робота предвижда да „научим“ всеки от тях да върши операции, които досега не е правил, а двата заедно – да вършат работа, която поотделно не могат.

Най-напред ще обучим подвижната платформа да се придвижва с абсолютна точност от точка до точка, като прикрепим сензори върху нея. Така платформата ще достига до позиция, която вече е в обхвата на другия робот – ръката. Така ръката ще достига посочения от човека предмет. Тогава ще създадем и алгоритъм, който ще позиционира „пръстите“ в определена позиция.“ – обяснява д-р Васил Попов.

Постигнатото дотук е, че специално за мобилната платформа – робот са създадени невронни мрежи, които разпознават целеви обекти. Невронните мрежи приемат данни от прикачените към платформата сензори – камери и лазерни далекомери. Далекомерът прави равнинен срез на пространството пред робота като измерва разстоянието 270 точки пред него.

Главен асистент д-р Васил Попов е убеден, че скоро ще дадат „слух“ и „зрение“ на двата робота като им поставят допълнителни сензори. Вече има алгоритми, които разпознават конкретни речеви шаблони, така че собственикът на робота ще може да дава устни команди и той да ги изпълнява, обяснява гл. ас. Васил Попов.

Студенти от магистърската степен в катедра „Системи за управление“ на Техническия университет – филиал Пловдив задължително се обучават с роботите и има вече разработени дипломни работи с тях. Те са посветени на позиционирането в пространството на робота-ръка, което е кинематиката на робота.

Основният принцип, на който преподавателят гл. ас. Васил Попов учи студентите си е, че в работата трябва да грешат достатъчно, за да вземат най-доброто решение.

„Подкрепям ги, като им казвам да не се стряскат от грешките си, а да ги анализират. Двата робота имат достатъчно предпазни защити, така че студентите не могат да допуснат фатални грешки.“ – заключи д-р Васил Попов.

 

 

 

Подобни статии

Top