В „Тракия” изградиха достъпна среда за хора в неравностойно положение (СНИМКИ)

Засега платформи за трудноподвижни хора са поставени в три от жилищните входове

В три от жилищните входове на район „Тракия“ бяха поставени електрически подемни платформи, осигуряващи достъпната жилищна среда за хората с увреждания – вход „А“ на блок 148, вход „Б“ на блок 216А  и вход „Г“ на блок 265. Това стана по компонент K1 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност към Министерството на труда и социалната политика.

Кметът на „Тракия” Костадин Димитров благодари на експертите от районната администрация, които оказаха пълно съдействие на заинтересованите лица при набавянето, изготвянето и съгласуването на необходимата документация.

Надеждата е чрез инсталираните подемни съоръжения да се подобри значително социалната среда на хората в неравностойно положение от трите входа. За някои от тях новата придобивка е сбъдната мечта, а за други нова надежда.

По този компонент предложенията се подаваха от сдруженията на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради (блокове), в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички.

1 2

Подобни статии

Top