В „Тракия” отново съдействат за безплатни платформи за нуждаещи се - DC news

В „Тракия” отново съдействат за безплатни платформи за нуждаещи се

Предложенията ще се подават от сдруженията на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради

За трета поредна година администрацията на пловдивския район „Тракия” ще окаже пълно съдействие на нуждаещите се и заинтересовани лица при набавянето, изготвянето и съгласуването на необходимата документация, в съответствие с изискванията на програмата за осигуряването на „Достъпната жилищна среда” за хората с увреждания. Тя е по компонент K1 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2023 г. към Министерството на труда и социалната политика.

По този компонент предложенията ще се подават отново от сдруженията на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради (блокове), в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички.

Предходните 2 години по програмата на територията на района бяха монтирани 8 електрически подемни платформи, с които се преодолява разликата в нивата между входната и стълбищната площадка пред асансьора, представляваща затруднение и сериозно предизвикателство за хората с увреждания, както и на техните близки.

Желаещите да участват ще могат да се уверят сами в ефективността им, както и нагледно да добият представа за принципа на работа, налични защити, габарити и отстояния.

Етажната собственост на нуждаещите се от достъпна жилищна среда входовете трябва да се мобилизира и възползва от програмата, по която необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения се подават до 24.04.2023 г. включително.

Повече информация може да се получи в кметството на район „Тракия” или на посочения от министерството линк.

Подобни статии

Top