В „Южен“ призоваха домоуправителите да предоставят информация за собствениците на домашни любимци

Те трябва да предоставят и данни за кучетата

Домоуправителите да предоставят информация за собствениците на домашни любимци в районната администрация в „Южен“ призоваха оттам. Поводът е поредното напомняне на община Пловдив за изтичането на срока за регистриране на четириногите.

Домоуправителите трябва да представят трите имена на собственика, адрес, телефон за контакти, E-mail, име на кучето, порода и пол на домашното животно, а също и номер на чипа и датата на поставянето му. Получената информация ще бъде използвана за поддържане на актуален публичен регистър на домашните кучета, в изпълнение на чл.133, ал.2 от Закона за ветеринарната дейност.

„При необходимост от съдействие може да се обърнете към звено „Екология“ на район „Южен“, уточняват от администрацията.

Тел. за контакти: 032/ 276-131, 032/276-140.

Оттам припомнят, че размерът на годишната такса „куче“ за Пловдив е 30.00 лева.  Община Пловдив поддържа актуален електронен регистър на домашните кучета отглеждани в Пловдив, където всеки може да намери подбрана информация от картотеката на всяко регистрирано куче: http://acc.plovdiv.bg:8086/eDogsmvc/ На сайта всеки заинтересован може да направи проверка за надлежно декларираните кучета в Пловдив, като търсене в базата с данни може да се направи по една или комбинация от няколко ключови думи /име на куче, адрес на отглеждане на кучето, регистрационен номер/.

Също на страницата на общината всеки собственик на куче може да провери дали има задължения по отношение заплащането на такса „куче“. За извършване на справката е необходимо кучето вече да е регистрирано в общината/районното кметство и да се въведе регистрационният номер на индивидуалната му картотека: https://www.plovdiv-dogs.com/

Ако в резултат на справката се окаже, че за кучето има неплатени такси към общината за предходни години, собственикът може да заплати пропуснатите суми на място в касата на районната администрация или по банков път на посочените по-долу банкови сметки при Инвестбанк:

➢ За район „Южен“ – BG15IORT 73753102001600

Като основание за плащането е необходимо да бъдат отбелязани годината/годините, за която/които се заплаща таксата и индивидуалният номер на картона на кучето.

На територията на шестте административни района регулярно се извършват проверки, относно спазване задълженията на собствениците на домашни любимци за административна регистрация и надлежна идентификация на кучето /чипиране/, платена годишна такса, разхождане на кучето на повод и намордник при по-агресивните, почистване след дефекация на кучето.

В духа на „Месеца на животните“, Община Пловдив апелира – „Бъдете отговорни – към домашните любимци, към себе си и обществото!“

Подобни статии

Top