В "Южен" разясняваха за подмяната на печките за дърва и въглища с еко отопление - DC news

В „Южен“ разясняваха за подмяната на печките за дърва и въглища с еко отопление

Разяснителната кампания се проведе с живущите от района

Днес в район „Южен“ се проведе среща с живущите от района, на която присъстваха зам.-кметовете Атанаска Тунтова и Екатерина Стефанова  и еколозите от районната администрация.

На срещата  бе разяснено на присътващите, че продължава приемането на  деклариции  за кандидатстване за изпълнение на мерките по Оперативна програма „Околна среда 2014-2022 г.“ по процедурата: „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. Раздадени бяха брошури с подробна информация как може да сменят старата си печка на дърва и въглища с екологично отопление.

„Въздухът е важен за нашето здраве и всеки има възможност сега да допринесе за чистота му. „Чист въздух за Пловдив“ е и заглавието на брошурите, така че смятам, че всички заедно можем да се обединим за постигането му, като подменим отоплението в домовете  си с екологично – климатик, газ, или пелети“, поясни зам.-кметът Атанаска Тунтова.

Комплект документи за кандидатстване може да се получат в деловодството на район „Южен“ или през сайта на Община Пловдив.

Задължително условие е кандидатите да се отопляват на твърдо гориво и желаят да го подменят с алтернативно.

„Декларацията е лесна за попълване от собствениците на жилищата и съдържа информация:квадратура, брой помещения в жилището, отопляема площ, санирано ли е жилището и вид  дограма. Не забравяйте да попълните колко разход на твърдо гориво е  използван  за цитирания в декларацията отоплителен сезон. Към документите има и декларация за платени данъци, която се попълва собственоръчно, без да се прилага квитанция  за тях. Ако собствениците са повече или има починало лице, е необходимо да се приложи удостоверение за наследници и декларация за съгласие от съсобственика на имота, че опълномощава другия собственик да попълва необходимите документи“, уточни инж. Евтимия Първанова.

Информация може да бъде получена на телефон: 032/276-131

Подобни статии

Top