Вадят и описват всички оригинални архитектурни елементи на Античен форум на Филипопол - Изток и Юг - DC news

Вадят и описват всички оригинални архитектурни елементи на Античен форум на Филипопол – Изток и Юг

Повечето от тях са с тегло от 500 кг нагоре, а някои достигат и до 2 тона

Заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов и кметът на „Централен“ Георги Стаменов посетиха днес обекта „Античен форум на Филипопол – Изток и Юг“ –  археологическата зона, разположена между  Централна поща, хотел Тримонциум и бул. Цар Борис III, за да се запознаят на място с дейностите, които се извършват в момента по изваждането на всички оригинални архитектурни елементи, които ще бъдат използвани по проекта.

Те бяха посрещнати от арх. Венета Петкова и археолога доц. Иво Топалилов от екипа, който спечели откритата процедура за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: Античен форум на Филипопол – изток и юг. Благоустрояване, консервация, реставрация и социализация в УПИ II- 521.1646, археология, общ. дейности, паркинг, част от ПИ с ИД 56784.521.1435, част от ПИ с ИД 56784.521.1382 и част от УПИ III- площад и общ. дейности с ИД 56784.521.1449, кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив.“ Стойността на процедурата е 58 800,00 с ДДС.

През септември миналата година бе проведено и публично обсъждане на пл. Централен, в близост до обекта, в което участваха арх. Венета Петкова, инж. Тошо Тодоров, реставраторът Аглика Икономова, археологът доц. Иво Топалилов, представители на Община Пловдив и район Централен.

Идейният проект бе изготвен и  внесен за разглеждане в НИНКН и след неговия преглед в НИНКН, през месец декември заместник-кметът Пламен Панов проведе и среща с експерти на Института.

С оглед на направения от тях коментар и по издадените препоръки в момента се работи детайлно, като трябва да се извадят всички оригинални архитектурни елементи, да се заснемат подробно, да се включат в каталога на проекта и да се  покаже коректно анастелозата и възстановката по проекта – кой елемент как ще бъде използван и къде ще бъде разположен.

С помощта на ОП „Чистота“ и в момента се извършва изрязване на храстите и почистване на терена. Екипът по проекта използва техника (комбиниран багер) и въжета за повдигане на елементите.

Повечето от тях са с тегло от 500 кг нагоре, а някои достигат и до 2 тона. Елементите се поставят върху дървени скари и след тяхното заснемане и описване, те ще бъдат завити с хидроизолационно, паропропускливо фолио до последващо използване, консервиране или експониране.

Това се отнася най-вече за елементите от  мрамор и пясъчник, като целта е да не се повлияват от атмосферните условия, да не замръзват и да се запазят в този си вид. Елементите са от архитектурната декорация от различни периоди на агората. Приблизителният им брой е около 110.

Подобни статии

Top