Ваканцията свърши! ОбС-Асеновград с първо заседание след почивката

Разкриване на нова автобусна линия за квартал „Баделема“,  утвърждаване на маломерни и слети паралелки и изграждане на модерни обществени тоалетни са част от темите, които ще бъдат дебатирани на днешното заседание на Общинския съвет в Асеновград. След близо двумесечен отдих, местният парламент отново се събира за новия политически сезон.

Местните старейшини ще разгледат и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

В дневния ред на сесията е включен за обсъждане и  актуализирания план за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност в община Асеновград.

Заседанието започва в 9 часа, а в проекта за дневен ред са включени 45 точки.

Подобни статии

Top