Въпреки COVID кризата: НАП отчете рекордни постъпленията в хазната - DC news

Въпреки COVID кризата: НАП отчете рекордни постъпленията в хазната

Бизнес и граждани с безпрецедентно висок дял на доброволно плащане

Близо 25 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите през 2020 година, което е с над 700 млн. лв. над планираното и с над 1,1 млрд. повече от предходната 2019 г., отчетоха от НАП.

Въпреки коронакризата, бизнесът и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките, отчитат от приходната агенция. Запазва се тенденцията за ръст на постъпленията в хазната, като за миналата година той е около 5% спрямо предходната, допълват от ведомството.

Тенденцията на 5% ръст се запазва и при постъпленията по сметките на ТД на НАП Пловдив – близо 2 980 млн. лв., което е с над 101 млн. лв. Над планираното и с над 138 млн. лв. повече от предходната 2019 г. През 2020 година приходите по сметката на Централен бюджет на ТД на НАП Пловдив са 1 472 млн. лв. Общият размер на приходите от осигурителни вноски събрани по сметките на дирекцията е 1 507 млн. лв., като от тях 907 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 402 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски и 198 млн. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

През 2020 година данъчните приходи за цялата страна възлизат общо на 14 млрд. лв. От тях над 2,6 млрд. лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 3,7 млрд. лв. от данък върху доходите на физически лица. Постъпленията от данъка върху добавената стойност са 7,6 млрд. лв. Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 10,6 млрд. лв., като от тях 6,3 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 2,7 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноски и 1,5 млрд. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

2020, освен всичко друго, се оказа и година на ясно изразена данъчна солидарност. Някои икономически сектори бяха тежко засегнати, други преживяха подем, но общото е, че независимо от трудностите, бизнесът и гражданите коректно спазваха ангажиментите си към бюджета. Ценим високо това, коментира по повод рекордните постъпления в НАП изпълнителният директор на агенцията Галя Димитрова.

Подобни статии

Top