Важен проект започват да изпълняват Кричим и Перущица

Стойността на проекта е за близо 3,5 млн. лв.

Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци ще бъде изградена съвместно от общините Кричим и Перущица.

Това ще стане по проектно предложение „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадаци“ с бенефициент община Кричим, в партньорство с община Перущица.

Кметът на Кричим Атанас Калчев съобщи, че за изграждането на компостиращата инсталация е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора и е на стойност 3 445 095, 84 лева с ДДС. От тях 297 429, 52 лева са собствен принос, който е процентно разпределен между двете общини.

Подобни статии

Top